Počet   

Přehled vydaných knih autora


Č. Název knihy Kniha Vydání
první rok - poslední rok počet
1. Chyby a kontroly v účetnictví Chyby a kontroly v účetnictví 1998 - 2001 3
2. Převod jednoduchého účetnictví na podvojné Převod jednoduchého účetnictví na podvojné 2001 - 2004 2
Převod daňové evidence na vedení účetnictví
(pokračování předešlé knihy – změna zákona daňová evidence místo jednoduchého účetnictví)
Převod daňové evidence na vedení účetnictví 2005 - 2008 4
3. DPH - zákon s přehledy
(ojedinělá první publikace napsaná v PowerPointu)
DPH - zákon s přehledy 2004 - 2024 21
4. Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech
(přehledy obsahují účetnictví, DPH, ZDP, OZ)
Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech 2005 - 2024 9
5. Daně z příjmů - přehledy, daňové a účetní tabulky Daně z příjmů - přehledy, daňové a účetní tabulky 2006 - 2024 15
6. Pentální účetnictví
(Pentální účetnictví jsem objevil, nazval a popsal. Nevymyslel jsem ho. Slouží především pro nejpřesnější sestavení výkazu Cash Flow.) Viz např. Pentální účetnictví ve WIKIKNIZE.
Pentální účetnictví 2009 1
7. Jak se vyhnout chybám v účetnictví
(naprosto ojedinělá publikace)
Jak se vyhnout chybám v účetnictví 2011 1
7. Vyhněte se chybám v účetnictví
(aktualizovaná předešlá kniha)
Vyhněte se chybám v účetnictví 2015 1
8. Daňová evidence (+ Doc.J.Sedláček)
(V letech 2004 až 2012 byl autorem Doc. J. Sedláček)
Převod jednoduchého účetnictví na podvojné 2013 - 2024 12
9. Elektronická evidence tržeb v přehledech Elektronická evidence tržeb v přehledech 2016 - 2020 3
10. Zatřiďování majetku a služeb
(naprosto ojedinělá publikace)
Zatřiďování majetku a služeb 2017 1
11. Normy mank přirozených úbytků, úhynů zvířat a ztratného
(naprosto ojedinělá publikace)
Normy mank přirozených úbytků, úhynů zvířat a ztratného 2018 1
12. Vnitropodnikové účetnictví
(naprosto ojedinělá publikace)
Viz i moje stránka Vnitropodnikové účetnictví ve WIKIPEDII.
Převod jednoduchého účetnictví na podvojné 2019 1
13. Směrnice DAC6 - oznamování přeshraničních transakcí
(naprosto ojedinělá publikace)
Směrnice DAC6 - oznamování přeshraničních transakcí 2020 1
14. Průvodce synchronicitou a synchronicita průvodcem
(naprosto ojedinělá publikace od českého autora)
Průvodce synchronicitou a synchronicita průvodcem 2021 1
15. Podvojné účetnictví nejen pro samouky
(naprosto ojedinělá publikace ve formátu B6 do kapsy)
Podvojné účetnictví nejen pro samouky 2023 1
Celkový počet vydání: 78