Počet   

On-line účtování

Pentální rovnice: VH - Minus + Plus = Peníze


Jak postupovat:
  • Nejprve vyplňte výsledek a peníze, pak částky Minus a Plus (musí platit pentální rovnice).
  • Pamatujte, že tam kde uvádíte částky mínus a plus se uvádí položky pentální osnovy (není součástí této vzorové tabulky,
    naleznete v publikaci.


Účetní transakce VH Pentální položky Peníze
Příklad Účtování Částka Popis Výsledek
hospodaření
(DAL-MD)
Minus Plus Peněžní tok
např.účty 2
(MD-DAL)
MD DAL výsledek - + =peníze
1) 131 321 10 nákup zboží 0 -10 +10 0
2) 311 604 20 tržby za zboží +20 -20 0
3) 221 311 20 úhrada faktury 0 +20 20
4)